TSE Başkanı Şahin ISO Konsey Üyesi oldu

TSE Başkanı Şahin ISO Konsey Üyesi oldu - Ankara haber

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE Başkanlık görevini üstlenmesinin ardından Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı'nın (ISO) en üst yönetim organı olan ISO Konseyi üyesi oldu.


Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı'nın (ISO) Konsey Toplantısı 8-9 Haziran 2022 tarihlerinde İsveç Standartlar Enstitüsü'nün ev sahipliğinde başkent Stockholm'de gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'yi temsilen TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin katıldı. Toplantıda önümüzdeki dönem ISO'nun izleyeceği strateji ve politikalar gündeme geldi.
Toplantıyı değerlendiren TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 'Bildiğiniz üzere TSE, kuruluş amacı doğrultusunda, uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının yönetim organlarında görev alarak, Türkiye'nin uluslararası standartların hazırlanması sürecinde etkinliğini artırmaktadır. Hizmet alanında görev ve sorumlulukları olan Enstitümüz, Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın strateji olarak belirlediği 'yüksek katma değerli üretim' ve 'sanayide verimlilik' artışı ile standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunmaktadır. TSE aynı zamanda sanayicilerimizin küresel pazarlarda açılmasında kritik rol üstlenmektedir. Ekonomimizin yapı taşları olan sanayicilerimiz için tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir hizmetler sunan TSE'yi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında, Ülkemizin hedefleri ve iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda uluslararası standart hazırlama süreçlerinde aktif rol alan bir kuruluş yapmakta kararlıyız' dedi.

'Artı değer sağlayacağız'
TSE'nin yurtdışında giderek büyüyen etki alanı, uluslararası akreditasyonu, sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olduğunun altını çizen Şahin, 'Konsey üyeliğimiz ve üstlendiğimiz görevle ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en üst seviyede temsil edeceğiz. Paydaşlarımızın standardizasyona katılımlarını kolay ve erişebilir kılacağız. ISO politikalarının belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde etkin rol alacağız. Ülkemize, sanayicimize uluslararası arenada artı değerler sağlayacağız. Enstitümüz tarafından hazırlanan standartların ISO nezdinde kabul edilmesi için çalışacağız. Uluslararası Standardizasyon Kuruluşundaki bu çalışmalarımızın sanayicilerimiz ve paydaşlarımız için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.' diye konuştu.
TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2024 yılına kadar ISO Konsey üyesi olarak Türkiye'yi temsil edecek.