İl Ekonomi Toplantısı

İl Ekonomi Toplantısı - Sinop haber

Sinop'un ekonomik durumunu ve potansiyelini değerlendirmek amacıyla İl Ekonomi Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Sinop'un ekonomisinin gelişmesine engel teşkil eden konular ele alındı.


Sinop Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen İl Ekonomi Toplantısı, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında gerçekleşti. Kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşma yapan Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş, öncelikle son 3 yılda oluşan küresel etkilerin dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan etkileri dile getirdi. Akbaş, Sinop'ta sanayi ve turizm arsası üretme sorunu olduğuna değinerek yatırımcılara önerilecek yer göstermede problemler yaşandığına vurgu yaptı.
Sinop TSO Başkanı Akbaş, 'Covid-19 pandemisi ile başlayan, Ukrayna-Rusya savaşı ile etkisi artan ekonomik dalgalanmalar, küresel çapta umut vermeyen parametrelerin ortaya çıktığını gösterdi. 2021 yılı sonunda dünya ekonomileri parametrelerini açıklarken işsizlik, artan temel gıda fiyatları, pahalılaşan enerji umut vermeyen başlıklardı. Enerji üretiminde büyük bir pay sahibi olan Rusya'nın savaşta olması, bu ülkeye karşı yapılan ambargolar ve Rusya'nın misilleme olarak aldığı kararlar enerji fiyatlarında, beraberinde özellikle otomotiv sanayisinde kullanılan dört önemli metalin önde gelen üreticisinin Rusya olması, emtia fiyatlarının artmasına sebep oldu. Covid ile başlayan tedarik zincirindeki kırılmalar savaş döneminde de önlenemedi' dedi.
Elde edilen verilerle son 3 yılın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasını açıklayan Akbaş, 'Sinop ili Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 2018 yılı itibarıyla 5,8 milyar TL, 2019 yılı itibarıyla 6,9 milyar TL ve 2020 yılı itibarıyla 8,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Sinop ilindeki girişim sayıları 2019 yılında 4 bin 113, 2020 yılında 4 bin 258 ve 2021 yılında 4 bin 632'dir. Sektörel dağılım değerlendirildiğinde öne çıkan sektörlerde, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmetleri başta gelmektedir' diye konuştu.

'Sanayi ve turizm arsası üretme sorunu bulunmakta'
Akbaş, turizm ve üretimde ön plana çıkmak isteyen Sinop'ta önemli iki sektör arasında sorun olduğunu ifade etti. Akbaş, 'İlde sanayi ve turizm arsası üretme sorunu bulunmaktadır. Bu sebeple yatırımcılara önerilecek yatırım yeri sınırlıdır. İlimizin yaşlı nüfus olması dezavantaj gibi görünse de turizm sektöründe avantaja çevirebiliriz. Turizmi 2-3 aylık zaman diliminden çıkarıp 12 aylık süreye yaymalıyız. Kalkınmada 5. Bölge, OSB içinde 6. Bölge olmanın teşvik imkânlarını daha etkin kullanabiliriz. Çalışan iş gücü ihtiyacının karşılanması için geriye göçü özendirici imkânlar sağlamalıyız. Üretimde kendi markasını oluşturma düşüncesinde olan işletmelere AR-GE desteği başta olmak üzere her konuda topyekûn destek olmalıyız. Tarımsal Destekleme ve Kırsal Kalkınma Programının dışında kalmış bir iliz. Bu programın içinde yer alabilmenin önemi bugüne kadar ya bilinmemiş ya da ihmal edilmiş. Bu programa muhakkak girecek lobi ve çalışma gruplarına ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.
Akbaş'ın konuşması sonrası ekonomik potansiyeli değerlendirmek adına kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, Vali Karaömeroğlu başkanlığında görüş ve önerilerde bulundu.