Erzurum'dan 3 ayda 15.2 milyon dolarlık dış ticaret

Erzurum'dan 3 ayda 152 milyon dolarlık dış ticaret - Erzurum haber

TÜİK Genel Ticaret Sistemi Dış Ticaret verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın Mart ayında 1 milyon 449 milyon dolar ihracat, 3 milyon 291 bin dolar ithalat olmak üzere toplam 4 milyon 740 bin dolar tutarında dış ticaret gerçekleştirildi.


İki Aylık Dış Ticaret
İlden yılın ilk üç ayında 4 milyon 571 bin dolar değerinde ihracat, 10 milyon 631 milyon dolar değerinde ithalat olmak üzere toplam 15 milyon 200 bin dolar tutarında dış ticaret yapıldı. Dış ticaret toplamı içinde ihracat payı yüzde 30,07, ithalat payı ise yüzde 69,93 olarak kaydedildi.
İhracat Bölgesel Gerçekleşmeler ve Erzurum
TÜİK verilerine göre Mart 2022 döneminde Erzurum'da 1 milyon 449 bin dolar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 2 milyon 919 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 13 milyon 228 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 77 milyon 665 dolar değerinde ihracat yapıldı
İthalat Bölgesel Kayıtlar ve Erzurum
Genel Ticaret Sistemi verileri kaydında, Mart 2022 döneminde Erzurum'da 3 milyon 291 bin dolar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 4 milyon 317 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13 milyon 553 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 32 milyon 340 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.
Dış Ticaret Bölgesel Veriler ve Erzurum
2022 yılının ilk üç ayında Erzurum'da 15 milyon 200 bin dolar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 24 milyon 594 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 93 milyon 484 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 445 milyon 411 bin dolar değerinde dış ticaret yapıldı.
Erzurum'un Payı
TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum dış ticaret değeri KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 61,80, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,25, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında da yüzde 3.41'lik pay gösterdi.
Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2022
Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 19,8, ithalat yüzde 30,7 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi bağlamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 20,6, ithalat yüzde 42,0 arttı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat yüzde 42,0 artarak 86 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 18,6, ithalat yüzde 9,2 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Mart ayında yüzde 18,6 artarak 17 milyar 959 milyon dolardan, 21 milyar 292 milyon dolara yükseldi.
Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 9,2 artarak 19 milyar 615 milyon dolardan, 21 milyar 429 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 42 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 99,4 oldu.
Dış Ticaret Açığı Mart Ayında Yüzde 75,1 Arttı
Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan, 8 milyar 169 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mart ayında yüzde 80,2 iken, 2022 Mart ayında yüzde 73,5'e geriledi.
Dış ticaret açığı Ocak-Mart döneminde yüzde 138,5 arttı. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 138,5 artarak 11 milyar 74 milyon dolardan, 26 milyar 406 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mart döneminde yüzde 81,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,5'e geriledi.
İmalat Sanayi Payı
Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.
Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.
Ara Mallar
Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 81,8 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 81,8, sermaye mallarının payı yüzde 10,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,6 oldu.
İthalatta, 2022 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı yüzde 82,8, sermaye mallarının payı yüzde 10,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,1 oldu.
Ülkeler
Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 907 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 559 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 278 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 168 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 162 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.
Almanya İlk Sırada
Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 56 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 384 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 210 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 3 milyar 115 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,6'sını oluşturdu.
İthalatta İlk Sırayı Rusya Federasyonu Aldı
İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mart ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 224 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 618 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 240 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 325 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 183 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,8'ini oluşturdu.
Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 12 milyar 720 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 888 milyon dolar ile Çin, 5 milyar 515 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 664 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 963 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ini oluşturdu.
Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Seriye Göre İhracat
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,2 arttı, ithalat yüzde 0,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20,1, ithalat yüzde 31,2 arttı.
Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmalat Sanayi İhracatı İçindeki Payı
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,0 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünleri yer alıyor. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,0'dır. Ocak-Mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3'tür. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8'dir.
Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 69,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4'tür. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 67,1'dir. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,9'dur.