Çocuklarda işitme kaybı okul başarısını olumsuz etkiliyor

Çocuklarda işitme kaybı okul başarısını olumsuz etkiliyor

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, çocuklardaki işitme kaybının okul başarısını olumsuz etkilediğini söyledi.

İşitme kaybının saptanmasının, erken müdahale açısından önemli olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, işitme kaybı tanısı geç konduğunda çocukların gelişimi ve kişisel başarılarının olumsuz etkilendiğini belirterek açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Yunus Karadavut, 'İşitme kaybının saptanması, erken müdahale hizmetlerinin sağlanması açısından önemlidir. İşitme kaybının tanısı geç konduğunda bebek ve çocukların optimal gelişimi, kişisel başarıları olumsuz etkilenmektedir. Çünkü dil ve iletişim becerileri çocuğun normal gelişimi için önemli rol oynamaktadır. Bu becerilerin kazanımındaki gecikme okuma yazmayı, akademik başarıyı ve kişisel-sosyal gelişimi etkilemektedir. Bu nedenle hem Türkiye'de hem de dünyada yeni doğan, çocukluk döneminde ve okul çağındaki çocuklarda işitme taramalarına önem verilmektedir' dedi.

'Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı yüzde 37'
Okul çağı çocuklarında sık görülen işitme kaybı nedenlerini belirten Dr. Yunus Karadavut, 'Alerjiler, üst solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti ve bademcik enfeksiyonları ve buna bağlı orta kulakta sıvı birikmesi durumu, dış ve orta kulak enfeksiyonları, buşon (kulak kiri), travma, kulak içine yabancı cisim kaçması gibi durumlar ve genetik hastalıklar işitme kaybına neden olabilir. İşitme eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul yaşı nüfusta binde 9'a yükseldiği bildirilmektedir. Bir ya da her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybı okul yaşı çocuklarının yüzde 14'ten fazlasını etkilemektedir. Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı yüzde 37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz etkileyerek bireylerde önemli sosyal ve ülke açısından ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Sonuç olarak okul çağı çocuklarında işitme kaybı ihmal edilmemeli ve en yakın uzman hekime başvurulmalıdır' diye konuştu.