Samsun'da gemi icradan satılık

Samsun'da gemi icradan satılık

Samsun'da 79 gros tonajlı balık avlanma gemisi icradan satılık.

Samsun İcra Dairesi tarafından 79 gros tonajlı balık avlanma gemisi satılığa çıkarıldı. Canik ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı'nda bağlı halde bulunan geminin kıymetinin 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi. Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu gerçekleştirilecek satışında 1. satış günü 15 Aralık 2020 Salı günü saat 11.30-11.35, ikinci satış günü ise 12 Ocak 2021 Salı günü saat 11.30-11.35 arasında gerçekleştirilecek.

İŞTE İLAN METNİ;

"Geminin Özellikleri : İstanbul 10.İcra Dairesinin 2016/1808 Esas sayılı dosya borçlusuna ait olup alacaklı lehine ipotekli (İ.İ.K. 153/a-2 Md.gereğince) bulunduğu belirtilen "ATA-55 (TC6286)" isimli balık avlama gemisinin bilirkişiler marifetiyle yaptırılan kıymet taktiri raporunda; Halen Samsun Belediye Evleri Limanı Canik/SAMSUN Samsun Bölgesi Canik Su Ürünleri Kooperatifi İşletmesi Md./Balıkçı Barınağı) adresindeki balıkçı barınağında yüzer durumda bağlı olarak bulunduğu belirtilen ATA-55 (1451658) isimli geminin KRD.EREĞLİ'de 01.01.1991 yılında inşa edildiği, Tescil Limanı'nın: İstanbul (10914) olduğu, Bağlama Limanının: İstanbul (8050) olduğu, Teknik Kütük Limanını'nın: İzmir (5774) olduğu, Geminin Tam Boyunun: 27.2 metre, Eninin: 7.85 metre, Derinliğinin: 2.19 metre, Gross Tonilatosunun: 79, Net Tonilatosunun: 24 olduğu, Fribord (Yaz): 975 mm, Fribord (Kış): 731 mm olduğu, Geminin Ana Makinesinin: 1.Ana Makina: Volvo Penta (TAMD103ATA Tip, 1100330368 Seri no, 390 HP.2.Ana Makina: Volvo Penta (TAMD122A Tip, 1101051590 Seri no, 400 HP.olmak üzere 2 (iki) adet ana makina,1.Jeneratör: Volvo Penta (5310600494 Seri no, 102 kW.2.Jeneratör: Volvo Penta (3712H07A/3 Seri no, 47 kW.olmak üzere 2 (iki) adet jeneratör bulunduğu Geminin makine dairesine inen kapılarının kaynakla kapatılmış olduğu yaşam mahallinin kapılarının kilitli, camların sac ile kapalı ve vidalanmış halde olduğu, köprüsünün kapıları kilitli, tüm camlarının sac ile kapalı ve vidalı halde olduğu, balıkçı limanında bulunan ilgililerle yapılan şifahi görüşmede; köprü üstünde bulunan seyir ve haberleşme cihazlarının sökülmüş olduğunun belirtildiği ancak kapısının kilitli olması ve vidalanmış olması nedeniyle görülemediği, makine dairesine inilemediğinden makinalar ve jeneratörlerin görülemediği ancak güverte sacında kesilme ve/veya kaynak izleri olmadığından makinaların ve jeneratörlerin yerinde olduğunun kabul edildiği, gemide 1 (bir) adet 16 (onaltı) kişilik can salı bulunduğu ancak sörveyinin geçmiş durumda olduğu motorlu hizmet botunun olmadığı gemiye en son 28/05/2015 tarihinde Fatsa Liman Başkanlığı'nca "Kara ve Deniz Muayeneleri"nin yapıldığı, muayene neticesinde 30/08/2015 tarihinde, Fatsa Liman Başkanlığınca "Denize Elverişlilik Belgesi" düzenlendiği ancak 28/08/2018 tarihinde bu sürenin sona erdiği, "Tonilato ve Gemi Tasdik Belgesi"nin geçerli olduğu, Su Ürünleri Avlanma Ruhsat Teskeresinin (Yeşil Kağıt) mevcut olduğu, süresinin 08/10/2020 tarihinde biteceği (Tarım İl Müdürlüğü'nden şifahen öğrenildiği belirtilen) gemide 1 (bir) adet hidrolik tahrikli ağ makarasının ve 1 (bir) adet ağ ırgatının bulunduğu, yine 1 (bir) adet buzluğun olduğu ancak içinde bulunan soğutucu peteklerinin ve buzluk için kullanılan soğutma grubunun bazı ekipmanlarının sökülmüş vaziyette olduğu, baş ırgatının bulunduğu ve gemi üzerinde balık ağı bulunmadığı tespit edilmekle piyasa rayiç değerinin 1.100.000.00 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 15/12/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 12/01/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Samsun İcra Müdürlüğü Mezat Salonu (Eski Adliye Binası B BLok 3.Kat) 19 Mayıs Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:17/A İlkadım-Samsun

Covid 19 salgını nedeniyle, virüsün bulaşma riskini azaltmak ve sosyal mesafenin kurulması amacıyla; İhale katılımcılarının teminat bedellerini Samsun İcra MüdürlüğününTR 100001500158007303627760nolu Vakıfbank İbanına, dosya numarası ve katılımcı isimleri, T.C. Kimlik Numaraları ile ihale bilgilerinin belirtilerek yatırılması ve dekontlarının / tahsilat makbuzlarının Müdürlüğümüze ibraz edilmesine,

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1882 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir."